Fondo Mons. Gino Bortolan

Fontanesi Giacomo

Struttura (1975)

Acquaforte
50 x 70
PA0101009869