Fondo Mons. Gino Bortolan

Penzo Pio

Morandiana (1978)

Acquaforte
50 x 35
PA0101008932