Fondo Mons. Gino Bortolan

Penzo Pio

Collina (1981)

Acquaforte
49,5 x 34,5
PA0101011859