Fondo Mons. Gino Bortolan

Minuto Renata

Purgatorio Canto 17 (1987)

Acquaforte
42 x 52,5
PA0101011666