Fondo Mons. Gino Bortolan

Starita Bruno

Purgatorio Canto 5 (1987)

Acquaforte
42 x 52,5
PA0101011654