Fondo Mons. Gino Bortolan

Cattaneo Carlo

Canto 19 (1987)
Girone dei simoniaci

acquaforte
42 x 52,5
PA0101011634