Fondo Mons. Gino Bortolan

Toniato Ennio

Venezia rio (1991)

Cera molle
20 x 16
PA0101011529