Fondo Mons. Gino Bortolan

Gritti Callisto

Ex Libris Elda Fezzi - Farfalle (1989)

Acquaforte
12,5 x 17,5
PA0101011380