Fondo Mons. Gino Bortolan

Monai Fulvio

Carso (1980)

Acquaforte
50 x 35
PA0101011318