Fondo Mons. Gino Bortolan

Bonora Maurizio

I bastioni (1978)

Acquaforte
35 x 50
PA0101011294