Fondo Mons. Gino Bortolan

Poli Ebe

Flautista (ottavo decennio sec. XX)

Acquaforte e acquatinta
35 x 50
PA0101011249