Fondo Mons. Gino Bortolan

Sommaruga Renzo

Daino (1946)
Gazzella

acquaforte
27,5 x 38
PA0101010982