Fondo Mons. Gino Bortolan

Gilardi Silviano

Gargantua (1968)

Acquaforte
28 x 38,5
PA0101010856