Fondo Mons. Gino Bortolan

Guttuso Aldo Renato

David 1968 (1968)

Acquaforte
45 x 60
PA0101010757