Fondo Mons. Gino Bortolan

Bianchi MosË

Studio di uomo nudo (1962 (matrice ?))

Acquaforte
28 x 38
PA0101010709