Fondo Mons. Gino Bortolan

Bianchi MosË

Testa di donna con bambino (1962 (matrice ?))

Acquaforte e bulino
28 x 38
PA0101010707