Fondo Mons. Gino Bortolan

Cordio Nino

Motociclista (1960)

Litografia
70 x 50
PA0101010002