Fondo Mons. Gino Bortolan

Battistoni Arnaldo

Paese (terzo quarto sec. XX)

Acquaforte
50 x 39
PA0101009996