Fondo Mons. Gino Bortolan

Martinolli Gian Vittorio

Nugae (1973)

Serigrafia
70 x 50
PA0101009487