Fondo Mons. Gino Bortolan

Martinolli Gian Vittorio

Nugae (1974)

Serigrafia
50 x 70
PA0101009486