Fondo Mons. Gino Bortolan

Reggiani (?)

Bacio (1975)

Acquaforte
50 x 70
PA0101009346