Fondo Mons. Gino Bortolan

Basaglia Vittorio

Naufragio (1971)

Acquaforte
39,5 x 49,5
PA0101009250