Fondo Mons. Gino Bortolan

Balbi Domenico

Madonna (1964)

Bulino
45 x 56
PA0101009143