Fondo Mons. Gino Bortolan

Crippa Luca

Natura morta surrealista (1990)

Acquaforte
35 x 49,7
PA0101008991