Fondo Mons. Gino Bortolan

Cadorin Guido

Gallo (08/05/1959)

China
24,2 x 33
PA0101008732