Fondo Mons. Gino Bortolan

Saetti Bruno

Uomo con bambino su asino (metà sec. XX)

China
10 x 11,2
PA0101008660