Fondo Mons. Gino Bortolan

Parmeggiani Tancredi

Autoritratto

Pastello
22 x 32
PA0101008583