Fondo Mons. Gino Bortolan

Zennaro

Astratto figura (1966)

Matita
48,5 x 35
PA0101008573