Fondo Mons. Gino Bortolan

Zotti Carmelo

Donna distesa (sec. XX)

Pastello
70 x 50
PA0101008546