Fondo Mons. Gino Bortolan

Martina Umberto

Gatto

Olio su compensato
37 x 42
PA0101008349